Bel ons: 0172 - 764 777

Disclaimer

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE 
Door websites van Het Element binnen te gaan en/of deze te gebruiken, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Onder het "Het Element" wordt verstaan de praktijk voor acupunctuur en complementaire geneeskunde te Alphen aan den Rijn. Deze website bevat uitsluitend algemene informatie over Het Element, haar werkzaamheden en haar kennis. Dit kan niet worden beschouwd als medisch advies. Indien u informatie wenst over uw eigen, specifieke gezondheidspositie dient u in geval van alternatieve,cq. complementaire behandeling ook contact op te nemen met een arts die deskundig is op het gebied van de betreffende tak van gezondheidszorg. 
Het wordt afgeraden om zonder dergelijk specifiek advies handelingen te verrichten of na te laten. Hoewel Het Element grote zorg heeft besteed aan de inhoud van deze website, staat zij niet in voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Het Element is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die verband mocht houden met de onjuistheid en/of onvolledigheid van deze informatie of met het gebruik van die informatie. Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn uitsluitend opgenomen voor het gemak van de gebruiker. Het Element heeft géén onderzoek gedaan naar de juistheid en/of volledigheid of naar het functioneren van die andere websites en informatiebronnen. Het Element is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die verband mocht houden met de onjuistheid en/of onvolledigheid van de daarop vermelde informatie en/of het disfunctioneren van die andere websites en informatiebronnen. Het Element staat niet in voor het continu en foutloos functioneren van deze website. Het Element is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen schade ten gevolge van computervirussen. Het gebruik van deze website en de daarin opgenomen informatie is voor eigen risico van de gebruiker. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Alle teksten en illustraties zijn auteursrechtelijk beschermd.